INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: Insta Highlight nyereményjáték
A játék meghatározása: Az Ibeautydesign.hu oldal (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalja, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon Ibeautydesign.hu (@ibeautydesign.hu) néven megtalálható. A játékban résztvevők a játék kapcsán: 

 • Instagramon „Követés” (Follow) kapcsolatot alakítanak ki a Szervező (Ibeautydesign.hu)  profiljával és az adott képet „Kedvelik”, és a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a kép alá. 

A játékban részt vevők közül egy, véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz az Instagramnak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. 

 1. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei 

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 

 1. A játék időtartama

A játék 2019. április 30. napján, a poszt kikerülésének időpontjában kezdődik és 2019. május 7-én 24:00-ig tart. 

 1. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei 

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram  felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár. 

 1. A játékra való jelentkezés módja 

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki az Ibeautydesign.hu (@ibeautydesign.hu) Instagram oldalával, és „Kedveli” az Ibeautydesign.hu Instagram oldalán található játékra irányuló 2019. április 30-án közzétett képét, valamint a fotó alatt a feltételeknek meghatározott módon kommentel, és megjelöli („taggeli”) 1 ismerősét. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el. 

A nyereményjátékban minden olyan magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vesz, aki 2019. május 7-én 24:00 óráig 

 • a nyereményben meghatározott termékeket ábrázoló Instagram képet „Kedveli”, kommentel alá a fent meghatározott módon, melyben 2 ismerősét megjelöli, valamint az Ibeautydesign.hu (@ibeautydesign.hu) hivatalos Instagram oldalát követi. 
 1. Nyeremény
  A nyereményjátékban az összes, az Instagram képet kedvelő, kommentelő (és „taggelő”), valamint a hivatalos Instagram oldalt követő személy között kerül kisorsolásra a nyeremény: 4 db highlight borítókép (egyeztetés alapján) és tanácsadás, hogy mit érdemes fókuszba helyezni nálad . A nyereményjáték keretében tehát 1 Nyertest sorsolunk ki az Instagramon a játékban a kiírás szerint résztvevők közt gépi sorsolóprogram segítségével.
 2. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2019. május 7-én 24:00 óráig tart. A sorsolás és a Nyertes kiértesítése 2019. május 8-án  22:00 óráig megtörténik. A Nyertest az Instagramon keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben értesítem és üzenetet is küldök neki. A nyeremény kivitelezését a Nyertessel a kapcsolatfelvétel után egyeztetem. 

 1. A nyeremény átvételének feltételei 

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem reagál az értesítő üzenetre legkésőbb 2019. május 12-én 24:00-ig, és így elesik a nyereménytől. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy az Ibeautydesign.hu oldal a hivatalos Instagram oldalán győzelmük esetén közzétegye az Instagramon használt profiljuk nevét, amivel a játékban részt vettek. 

 1. A Szervező jogai 

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az Ibeautydesign.hu hivatalos Instagram oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A Ibeautydesign.hu fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az Ibeautydesign.hu számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. Az Ibeautydesign.hu a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja. 

 1. Adatkezelés 

A nyereményjáték során az Ibeautydesign.hu nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

 

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: hello@ibeautydesign.hu. 

Ibeautydesign.hu – 2019.04.30